esim-center.pl

Najlepsze tele centrum w sieci!

PCC-Cert Sp. z o.o. Sp. K. | Certyfikacja wyrobów

Zanim dany wyrób trafi na rynek handlowy Unii Europejskiej musi zostać poddany ocenie, czy jest zgodny z jej wymogami prawnymi i spełnia określone warunki w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. Certyfikowanie wyrobów polega na dopasowaniu ich pod względem bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Wszystkie działania związane z certyfikacją wyrobów zostały ustanowione w celu eliminowania barier w przepływie towarów na rynku Unii.Adres URL: http://www.pcc-cert.pl/